Archiv rubriky ‘Modlitby’

Modlitba

13. 10. 2008 v 08.14

Pane, dej abych s pokojem v duši přijal vše, co mi přinese tento den.
Dej, abych se cele odevzdal Tvé svaté vůli.
Po celý den mě ve všem veď a posiluj.

Ať bych během dne dostal jakékoliv zprávy, nauč mne přijmout je s pokojnou duší
a s pevným přesvědčením, že nade vším je Tvá svatá vůle.

Ve všech mých skutcích a slovech veď mé myšlenky a city.
Ve všech nepředvídaných situacích mi připomínej, že všechno je sesláno od Tebe.

Pokračování »

Modlitba velkého postu

6. 2. 2008 v 09.05

Svrchovaný Pane mého života,
neopouštěj mě v bouři ducha zapomnění,
lehkosti,
pýchy a řečnosti.
Dopřej naopak svému služebníku
ducha obezřetnosti,
pokory,
trpělivosti
a lásky.
Svrchovaný Pane,
ať vidím své viny
a neodsuzuji svého bratra.
Buď požehnaný
na věky věků.
Amen.

Efrem Syrský (4. stol. po Kr.)

Věčný Bože

31. 1. 2008 v 11.54

Věčný Bože, všemohoucí Otče, žhavý Plameni lásky !
Dar, který jsi dal člověku, ukazuje tvou dobrotu a velikost.
Tímto darem jsi ty sám, celý Bůh, věčná a nekonečná Trojice.
A místo, kam jsi sestoupil, aby ses nám daroval,
je chlév našeho člověčenství, které se stalo zvířecím doupětem,
doupětem smrtelných hříchů.
Věčná trojice, má něžná lásko !
Ty, pravé světlo, daruj nám světlo.
Ty, moudrosti, daruj nám moudrost.
Ty, sílo, obdař nás silou !
Rozptyl, vroucně tě prosím, naše temnoty,
abychom tě mohli dokonale poznávat
a kráčet za tvou láskou s čistým a prostým srdcem. Amen.

sv. Kateřina Sienská

Modlitby

4. 10. 2007 v 20.45

Na přání zavádíme zvláštní rubriku s názvem Modlitby. Měly by se v ní časem objevovat modlitby, vaše či jiných, které považujete vhodné sdílet se čtenáři těchto stránek. Při té příležitosti zveřejňujeme druhý zaslaný příspěvek.

Můj Pane,
prosím uč mne
pokoře, ať místo sebe mohu vidět Tebe
tichosti, ať místo svého žvanění slyším Tvůj hlas
působit pokoj, ať roste Tvé království mezi námi
odpouštět, ať i mně můžeš odpustit
toužit po Tobě, ať se mi můžeš darovat!