Archiv rubriky ‘Filmový klub’

Jednodenní rekolekce s filmem Řeky a přílivy

25. 1. 2011 v 10.44

images Jednodenní rekolekce s meditací nad filmem Řeky a přílivy – Andy Goldsworthy, spolupráce s časem (T. Riedelsheimer, 2001) se bude konat v sobotu 9. dubna 2011. Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, meditaci nad filmem probíhá odpoledne (je možné je přihlásit pouze na odpolední část). Koná se v Praze, na Karmelu Edith Steinové. Doprovází filmový historik Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a sr. Denisa Červenková.

Duchovní dimenze filmu

1. 6. 2009 v 07.25

Dne 28. června se dožívá šedesáti let filmový režisér, teoretik a pedagog Vladimír Suchánek. Dílo tohoto v českém kontextu zcela svébytného tvůrce a myslitele o filmu si připomeneme samostatným komponovaným večerem, na němž o svém vztahu k filmovému umění pohovoří sám autor. Setkání se uskuteční 25. června 2009 od 17.30 v Bio Ponrepu. Přátelé Karmelu a spol. jsou autorem srdečně zváni! Pokračování »

Dobře je těm, kterým se podaří všeho se vzdát.

28. 10. 2007 v 21.54

Tento ponížený volal a Hospodin slyšel, ve všem soužení byl jeho spása. (Ž 34,7)
Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. (Lk 6,20)
Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,3)

Pokračování »

Jít cestou blahoslavenství k osvobození

28. 10. 2007 v 20.08

Hledání Boha a poznávání sebe sama vždycky jde nějak vedle sebe. Jednou z cest, na které člověk hledá sám sebe, svého bližního i svého Boha, je cesta blahoslavenství. Je to cesta do hloubky lidské duše, je to cesta do hloubky Boží lásky.

FK Blahoslavenstvi

Pokračování »