Archiv rubriky ‘Rozlišování povolání’

Překážky v rozlišování III

21. 4. 2017 v 22.27

zbožnáPoslední předpázdninové setkání z cyklu o rozlišování povolání pro dívky od 20 do 35 let, které hledají svou životní cestu.
Proběhne od 18. do 21. května u nás na Karmelu. Je možné se zúčastnit i bez účasti na předchozích víkendech. Pokračování »

Překážky v rozlišování II

21. 2. 2017 v 22.59

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Srdečně zveme mladé ženy od 20 do 35 let na další setkání s tématem rozlišování životní cesty. Zaměříme se na nejrůznější překážky, které je možné na cestě hledání vlastního povolání potkat.
Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení.
Setkání proběhne od 9. do 12. března na faře v Holostřevech. Je možné se připojit i bez účasti na předchozím víkendu, předpokládá se však alespoň jedno individuální setkání předem.

Bližší informace u sestry Ireny a na karmelitky(zavináč)gmail.com

Uložit

Uložit

Uložit

Překážky v rozlišování povolání

17. 9. 2016 v 22.37

PŘEKAŽKYprazdnýOtevíráme nový cyklus setkávání pro mladé ženy od 20 do 35 let, které se rozhodují o své životní cestě. Budeme se věnovat tématům jako pravidla rozlišování, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křehkosti. Zaměříme se na nejrůznější překážky, které je možné potkat na cestě hledání vlastního místa ve světě. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Důležitou součástí víkendů bude téma modlitby a jejich možností, včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.

První víkend proběhne od 4. do 6.listopadu v našem domě na Karmelu Edith Steinové. Předpokládá alespoň jedno individuální setkání předem.
Bližší informace a přihlášky u sestry Irena na karmelitky(zavináč)gmail.com.

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Překážky v rozlišování III

13. 4. 2016 v 11.24

nebeIITřetí setkání z cyklu o hledání povolání pro dívky od 20 do 35 let, zaměřené na prohloubení zkušenosti modlitby a hledání Božího působení ve vlastním životě. Víkend proběhne od 28.4. do 1.5.2016 v klášteře na Hoře Matky Boží v Králíkách. Budeme se věnovat tématům jako pravidla v procesu rozlišování, svoboda, problémy s rozhodováním atd.

Další informace a přihlášky na karmelitky(zavináč)gmail.com

Překážky v rozlišování II

21. 1. 2016 v 12.09

IMG_1179Druhé setkání z cyklu Překážky v rozlišování pro dívky od 20 do 35 let, které hledají svou životní cestu. Nabízíme prostor pro dialog, společnou modlitbu i individuální doprovázení. Tentokrát se mimo jiné budeme věnovat tématu strachu v procesu rozlišování povolání, vlastním limitům, falešným představám o Bohu. Součástí víkendu je modlitba, společná liturgie, práce, možnost osobního rozhovoru.

Víkend je otevřen i pro ty, které se neúčastnily prvního setkání. Koná se v karmelitánském klášteře ve Slaném od 4. do 7. února 2016.

Více informací a přihlášky na karmelitky(zavináč)gmail.com

Překážky při rozlišování

15. 10. 2015 v 14.45

překážky-mala Otevíráme roční běh setkávání pro mladé ženy od 20 do 35 let s  tématem rozlišování životní cesty. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křehkosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Cyklus je koncipován jako teoreticko-praktický s důrazem na hledání a rozlišování Božího působení ve vlastním životě. Důležitou součástí bude téma modlitby a jejích možností, včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.

První víkend proběhne od 20. do 22. listopadu. Předpokládá alespoň jedno individuální setkání předem.
Bližší informace a přihlášky (do konce října) u sestry Ireny, email: karmelitky(zavináč)gmail.com, tel. 732708595

Překážky při rozlišování povolání

10. 4. 2015 v 08.25

překážky

Poslední předprázdninové setkání z cyklu rozlišování povolání pro dívky od 20 do 35 let, které zvažují volbu zasvěceného života i pro ty, které se zajímají o proces rozlišování vlastního povolání. I když se nejedná o klasické rekolekce v tichu a mlčení a tento čas prožijeme ve společenství a ve vzájemném dialogu, důraz je kladen na osobní a společnou modlitbu s cílem prohloubit vztah s Bohem a lépe poznat sama sebe. V rámci duchovní četby se budeme věnovat vnitřním překážkám na cestě rozlišování s ohledem na poznání vlastních tužeb a obav, falešných představ o Bohu apod. Součástí víkendu jsou osobní rozhovory, modlitba, společná liturgie, práce.

Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové.

Koná se 30.4–3.5 2015 na Karmelu v Luké blízko Olomouce. Další informace: karmelitky(zavináč)gmail.com nebo na tel.čísle 732708595

Řeholní život dnes

6. 1. 2015 v 09.02

reholni zivot dnes

Víkend 23.1. – 25.1. 2015 z cyklu Rozlišování povolání  pro dívky, které hledají svou životní cestu. Nabízí možnost zkusit pár dní v řeholní komunitě „naživo“, a zároveň pracovat s podněty k tématu řeholní život a význam slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, základní předpoklady pro řeholní život v rámci rozlišování vlastního povolání apod. Součásti víkendu jsou rozhovory, modlitba, společná liturgie, duchovní četba, práce. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté.
Koná se v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném.

Další informace a přihlášky na karmelitky(zavináč)gmail.com nebo na tel. čísle: 732708595

Rozlišování povolání

22. 10. 2014 v 09.21

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV sobotu 22. listopadu 2014 zahájíme další cyklus pravidelných setkání pro mladé ženy, které zvažují povolání k zasvěcenému životu. Toto první setkání je jednodenní a uskuteční se u nás na Karmelu Edith Steinové v Košířích. Začínáme v 10hodin, zakončíme společnými nešporami. Na programu je společná modlitba, společná duchovní četba, rozhovory, stolování, rekreace… Budeme se věnovat otázkám hledání životní cesty v kontextu víry a osobního růstu: schopnost hledání Boží přítomnosti a rozlišování jeho působení v našem životě, problém rozhodování, rozlišování našich tužeb, problémy s rozhodováním…

Další setkávání budou i víkendová, kdy nabídneme také zkušenost v řeholní komunitě „naživo“, v duchu karmelitánské spirituality.

Další informace a přihlášky na: karmelitky(zavináč)gmail.com nebo na tel.čísle: 732 708 595.

Rozlišování povolání

1. 12. 2012 v 15.07

Pokusíme se nabídnout několik podnětů, jak rozlišit, zda určitá osoba má či nemá základní předpoklady k řeholnímu životu. Jedna věc je totiž záměr či zvažování možnosti zasvěceného života ze strany hledajícího, druhá je situace a podmínky, ve kterých se konkrétní rozlišující osoba nachází. Rozlišování není jen věcí osobního hledání místa ve světě. Nestačí cítit se být povolán či chtít se zasvětit Bohu, měly by tu být také určité předpoklady k tomu, že jsme skutečně schopni řeholní život žít a o těchto předpokladech je možné si něco říci. Pokračování »