Archiv rubriky ‘Rozlišování povolání’

Překážky při rozlišování

15. 10. 2015 v 14.45

překážky-mala Otevíráme roční běh setkávání pro mladé ženy od 20 do 35 let s  tématem rozlišování životní cesty. Zaměříme se na pravidla rozlišování a různé druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křehkosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Cyklus je koncipován jako teoreticko-praktický s důrazem na hledání a rozlišování Božího působení ve vlastním životě. Důležitou součástí bude téma modlitby a jejích možností, včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace.

První víkend proběhne od 20. do 22. listopadu. Předpokládá alespoň jedno individuální setkání předem.
Bližší informace a přihlášky (do konce října) u sestry Ireny, email: karmelitky(zavináč)gmail.com, tel. 732708595

Překážky při rozlišování povolání

10. 4. 2015 v 08.25

překážky

Poslední předprázdninové setkání z cyklu rozlišování povolání pro dívky od 20 do 35 let, které zvažují volbu zasvěceného života i pro ty, které se zajímají o proces rozlišování vlastního povolání. I když se nejedná o klasické rekolekce v tichu a mlčení a tento čas prožijeme ve společenství a ve vzájemném dialogu, důraz je kladen na osobní a společnou modlitbu s cílem prohloubit vztah s Bohem a lépe poznat sama sebe. V rámci duchovní četby se budeme věnovat vnitřním překážkám na cestě rozlišování s ohledem na poznání vlastních tužeb a obav, falešných představ o Bohu apod. Součástí víkendu jsou osobní rozhovory, modlitba, společná liturgie, práce.

Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové.

Koná se 30.4–3.5 2015 na Karmelu v Luké blízko Olomouce. Další informace: karmelitky(zavináč)gmail.com nebo na tel.čísle 732708595

Řeholní život dnes

6. 1. 2015 v 09.02

reholni zivot dnes

Víkend 23.1. – 25.1. 2015 z cyklu Rozlišování povolání  pro dívky, které hledají svou životní cestu. Nabízí možnost zkusit pár dní v řeholní komunitě „naživo“, a zároveň pracovat s podněty k tématu řeholní život a význam slibů čistoty, chudoby a poslušnosti, základní předpoklady pro řeholní život v rámci rozlišování vlastního povolání apod. Součásti víkendu jsou rozhovory, modlitba, společná liturgie, duchovní četba, práce. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté.
Koná se v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném.

Další informace a přihlášky na karmelitky(zavináč)gmail.com nebo na tel. čísle: 732708595

Rozlišování povolání

22. 10. 2014 v 09.21

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV sobotu 22. listopadu 2014 zahájíme další cyklus pravidelných setkání pro mladé ženy, které zvažují povolání k zasvěcenému životu. Toto první setkání je jednodenní a uskuteční se u nás na Karmelu Edith Steinové v Košířích. Začínáme v 10hodin, zakončíme společnými nešporami. Na programu je společná modlitba, společná duchovní četba, rozhovory, stolování, rekreace… Budeme se věnovat otázkám hledání životní cesty v kontextu víry a osobního růstu: schopnost hledání Boží přítomnosti a rozlišování jeho působení v našem životě, problém rozhodování, rozlišování našich tužeb, problémy s rozhodováním…

Další setkávání budou i víkendová, kdy nabídneme také zkušenost v řeholní komunitě „naživo“, v duchu karmelitánské spirituality.

Další informace a přihlášky na: karmelitky(zavináč)gmail.com nebo na tel.čísle: 732 708 595.

Rozlišování povolání

1. 12. 2012 v 15.07

Pokusíme se nabídnout několik podnětů, jak rozlišit, zda určitá osoba má či nemá základní předpoklady k řeholnímu životu. Jedna věc je totiž záměr či zvažování možnosti zasvěceného života ze strany hledajícího, druhá je situace a podmínky, ve kterých se konkrétní rozlišující osoba nachází. Rozlišování není jen věcí osobního hledání místa ve světě. Nestačí cítit se být povolán či chtít se zasvětit Bohu, měly by tu být také určité předpoklady k tomu, že jsme skutečně schopni řeholní život žít a o těchto předpokladech je možné si něco říci. Pokračování »

Překážky při rozlišování povolání

9. 10. 2012 v 17.20

Rekolekce určená z cyklu věnovaného rozlišování povolání, určená mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě. Nabízí možnost zkusit si pár dní v řeholní komunitě „naživo“ a současně pracovat s podněty k tématu rozlišování životní cesty. Její součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie, duchovní četba a práce. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové a hosté. Koná se 30.11-2.12 2012 v Kolíně, další informace: karmelitky(zavináč)gmail.com.

 

Zasvěcený život: mezi modlitbou a činností

25. 4. 2012 v 10.44

Setkání určené mladým ženám, které uvažují o zasvěceném životě, nebo hledají příležitost, jak si o zasvěceném životě moci promluvit. Náplní setkání jsou rozhovory, meditace, duchovní četba, společná liturgie a práce. Dílčí téma květnového setkání: jak propojit potřebu být v životě k něčemu užitečný a přitom zůstat otevřený celkové proměně, kterou přináší intenzivní vnitřní život. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové, František Hylmar SJ, sestry boromejky a sestry salesiánky. Pokračování »

Přehlídka řeholníků

3. 1. 2012 v 15.31

Setkání s malými sestrami Ježíšovými, kteé mělo proběhnout 16. ledna,  z vážných zdravotních důvodů ze strany sester odpadá (respektive odložíme ho na jindy….)

ps. pokud byste se přeci jen zatím chtěli dozvědět něco více o řeholním životě těchto sester inspirovaných spiritualitou Charlese de Foucaulda, viz např. tady: Malé sestry Ježíšovy.

Růst v oblasti mezilidských vztahů

26. 11. 2011 v 19.02

Naše mezilidské vztahy získávají na kvalitě do té míry, nakolik se v nich odráží Ježíšovo jednání, prožívání a postoje.

 

Zkušenost v oblasti mezilidských vztahů představuje jednu ze základních rovin definice psychické zralosti určité osoby a zároveň nám ukazují její pokrok ve schopnosti milovat, což je podstatou svatosti.[1] Je tedy jasné, že způsob, jak prožíváme mezilidské vztahy může být dobrým podnětem pro každodenní zpytování svědomí a jeden z důležitých prvků, které nám pomáhají poměřovat náš duchovní pokrok. Pokračování »

Zasvěcený život: mezi samotou a životem s druhými

3. 11. 2011 v 14.21

Druhé ze setkání věnovaných základním otázkám řeholního života se uskuteční ve dnech 16.-20. 11. 2011 v Kolíně. Rozhovory, meditace, společná liturgie,  duchovní četba a práce. Určeno mladým ženám, které se snaží rozlišit, zda nemají povolání k zasvěcenému životu. Doprovází sestry karmelitky, František Hylmar SJ, Petr Glogar OCD.

Pokračování »