Archiv rubriky ‘Modlitba, kontemplace’

Jednodenní rekolekce s filmem Mlýn a kříž

12. 2. 2018 v 11.21

Pieter Brueghel st. - Procesí na Kalvárii (1564)V neděli 4. března u nás na Karmelu v Košířích proběhne jednodenní rekolekce s filmem Mlýn a kříž (rež.L. Majewski, 2011). Doprovází Vladimír Suchánek a sestry karmelitky. Přihlášky na obvyklé adrese, po přihlášení pošleme podrobnější informace.

 

Jednodenní rekolekce s filmem THX 1138

1. 12. 2017 v 09.50

Slunce v jedinou vteřinuV neděli 10. prosince u nás na Karmelu proběhnou jednodenní rekolekce s filmem THX 1138 (rež. G. Lucas). Doprovází sestry karmelitky a Vladimír Suchánek. Dopoledne meditujeme v tichu, odpolednem nás provází filmový historik a pedagog V. Suchánek (přesnější časová harmonogram doposíláme přihlášeným, viz karmelitky(zavináč)gmail.com.

Duchovní zralost

13. 8. 2017 v 08.56

Zároveň s tím, jak člověk zraje v duchovním životě, snáze přijímá paradox, mnohem víc oceňuje dvojznačnosti života, jeho mnohé úrovně a neodmyslitelné konflikty. Rozvíjí si vědomí ironie života, metafory a humoru a schopnost obsáhnout celek s jeho krásou i ohavností v laskavosti srdce.

Zralé srdce není perfekcionistické: spočívá v soucitu naší bytosti, nikoliv v ideálech mysli. Neidealistická spiritualita neusiluje o dokonalý svět; nechce zdokonalit nás, naše těla, naše osobnosti. Nemá romantické představy o učitelích nebo osvícení, vycházející z představ o nesmírné čistotě nějaké zvláštní bytosti žijící neznámo kde. Necchce v duchovním životě něco získat nebo dosáhnout, chce pouze milovat a být svobodná.  Pokračování »

Karmelitánský víkend 6.-8.1.2017

10. 12. 2016 v 23.06

 

ikona terezky

Srdečně zveme na rekolekce inspirované karmelitánskou mystikou. Proběhnou od 6. do 8. ledna 2017 v jezuitském exerciční domě v Kolíně. Jsou vhodné jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Doprovází sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Cena kurzu vč.ubytování s plnou penzí 1180,- Kč, osoby s nízkým příjmem 940,-Kč. Přihlášky a další info na: meditace(zavináč)gmail.com

Adventní rekolekce 1.-4.12.

16. 11. 2016 v 09.28

P1580670Ve spolupráci s jezuity nabízíme o víkendu 1.-4. 12. 2016 v jezuitském exercičním domě v Kolíně rekolekce, které mohou posloužit jako příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč. Přihlášky a další info viz http://www.kolinskyklaster.org/program

Modlitba a dech IV.

8. 11. 2013 v 21.59

Antonio Sicari

 

Když stojím před člověkem, který se nikdy nemodlil a neví, jak se to dělá a má strach z toho, čím vším by měl projít, aby se naučil modlit, první věc, kterou bych mu měl říct je. „Ale ty už se modlíš, jsi bytost, která se modlí. Dokonce tvůj dech je už sám o sobě modlitbou: Bůh tě stvořil tak, aby se dokonce tvůj dech obracel k němu a tíhnul k němu. A jestli to platí pro každou lidskou bytost, tím spíš pro křesťana: když jsi byl pokřtěn, Bůh ti svěřil svůj vlastní Dech.“

Pokračování »

Modlitba a dech III.

9. 10. 2013 v 11.48

Antonio Sicari

 

Když řekneme, že modlitba má být jako dýchání, zní to jako pouhá fráze, ale položme si vážně otázku, kdy se v nás začíná formovat modlitba. Odpověď, která by navazovala na biblické poselství, by měla znít „už tehdy, když dýchám.“ Dýchat znamená volat po životě, dýchání je dar, který nám Bůh dává minutu za minutou od chvíle, kdy nás stvořil. To je naše základní modlitba – modlitba a dech spolu souvisí. My si toho nemusíme ani být vědomi, ale světci to  zakoušeli a byli tím fascinováni. Zpočátku podobně jako my s námahou hromadili různé úkony zbožnosti, násobili počet modliteb, přidávali střelné modlitby, učili se obracet své myšlenky k Bohu, a pak si postupně uvědomili, že modlitba je jako dech. Přáli si, aby Bohu patřil i každý jejich nádech a výdech a rostlo v nich vědomí, že obsah posledního dechu (když ho Bůh přijme zpět), by neměl být než zvolání Ježíšova jména, vzdech naplění touhou po nebeském Otce. Pokračování »

Modlitba a dech II.

13. 7. 2013 v 09.12

Antonio Sicari (pokračování)

Dech Ježíšův

Dech je naším životem, v dýchání jsou obsaženy všechny zákonitosti hmotného i duchovního života. V jednom trochu zvláštním textu neznámého autora, který však obsahuje zajímavé postřehy, jsem četla: „Plíce vědí, že je třeba dýchat a poslouchají. Cítí svoji chudobu a proto přijímají vdechnutí. Milují čistotu a proto nechávají vzduch vyjít z těla ven. Samotný proces dýchání nás učí poslušnosti, chudobě a čistotě. Jsou v něm obsaženy hlavní zákony milosti. Pokračování »

Modlitba a dech I.

30. 4. 2013 v 16.46

Antonio Sicari

Před lety v Lurdech konvertoval známý ateistický lékař Alexis Carrel, poté, se mu před očima uzdravil člověk, kterého on sám diagnostikoval jako nevyléčitelně nemocného. Carrel později dokonce napsal knihu o modlitbě. Najdeme v ní toto: „Kdo se opravdu modlí, modlitba má na jeho oganismus vliv srovnatelný s působením endokrinního systému, např. štítné žlázy nebo nadledvinek. Smysl pro posvátno je srovnatelný s naší potřebou kyslíku a modlitba je srovnatelná s dýcháním.“

Pokračování »

Nech v sobě Boha působit

6. 2. 2013 v 19.55

mistr Eckhart

 

Nech v sobě Boha působit, přiznej ten skutek jemu a netrap se tím, zda působí přirozeně nebo nadpřirozeně – obojí je jeho: přirozenost i milost. Co je ti po tom, čím se mu hodí působit a co působí v tobě nebo ve druhých? Ať působí, jak a kde a jakým způsobem se mu hodí.

 

z německých kázání (DW V, 307)