Otevřenost a fundamentalismus ve 21. století

je téma konference Forum 2000, která se uskuteční ve dnech 12.-14. října 2008 převážně v prostorách Paláce Žofín. Tematické okruhy panelů budou:

  • Víra a různé druhy fanatismu
  • Mocní a bezmocní
  • Modernita bez demokracie
  • Pluralita kultur a demokracie: Nekonfliktní/konfliktní vztahy

Součástí konference je také mezináboženská meditace, která proběhne 14. října v kostele Nejsv. Salvátora u Karlova mostu.  Více viz http://www.forum2000.cz/, plakátek je zde:

Zanechte komentář