Modlitba

Pane, dej abych s pokojem v duši přijal vše, co mi přinese tento den.
Dej, abych se cele odevzdal Tvé svaté vůli.
Po celý den mě ve všem veď a posiluj.

Ať bych během dne dostal jakékoliv zprávy, nauč mne přijmout je s pokojnou duší
a s pevným přesvědčením, že nade vším je Tvá svatá vůle.

Ve všech mých skutcích a slovech veď mé myšlenky a city.
Ve všech nepředvídaných situacích mi připomínej, že všechno je sesláno od Tebe.

Nauč mne jednat se všemi lidmi přímo a rozumně,
abychom nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.

Pane, dej mi sílu přenést se přes útrapy nadcházejícího dne
a přes všechny události, které přinese.

Veď mnou vůli a nauč mě modlit se, věřit, doufat v Tebe,
trpět, odpouštět a milovat. Amen.

Zanechte komentář