15. listopad

Je pro změnu na Karmelu dnem vzpomínky na všechny zemřelé našeho řádu.
Bratrská či sesterská láska totiž v Pánu spojuje ty, kteří žijí v pozemském boji a následují Ježíše Krista, s těmi, kteří odešli z tohoto světa a očekávají slavné patření na Pána, jako je na zemi pojila láska ke Kristu a úcta k Matce Boží, Panně Marii. Společná modlitba řádu doporučuje zemřelé bratry a sestry Božímu milosrdenství, aby na přímluvu Panny Marie, která je znamením jisté naděje a útěchy, byli přidruženi ke sboru svatých v nebi.

Zanechte komentář