sv. Raffael Kalinowski

Josef Kalinowski se narodil 1. září 1835 v (dnes) litevském Vilniusu. Byl důstojníkem v ruském svojsku. Za účast v povstání byl odsouzen k deseti letům nucených prací na Sibiř. Po návratu z vyhnanství (1874) se stal vychovatelem syna polského knížete – Augusta Czartoryského. Ve svých čtyřiceti letech (1877) vstoupil k bosým karmelitánům v Grazu (Ra­kousko) a přijal jméno Rafael od sv. Josefa. R. 1882 byl vysvěcen na kně­ze. Do jeho života se silně vtiskla touha po jednotě církve. S neúnavnou horlivostí se věnoval také svátosti smíření a duchovnímu doprovázení. Obnovil karmelský řád v Polsku a působil jako představený. Zemřel 15.11. 1907 ve Wadovicích. Za svatého byl prohlášen v Římě 17.11.1991. Jeho památku si na Karmelu připomínáme 19. listopadu.

a ještě několik fotek:

Rafael ještě tedy jako Josef Klinowski v hotelu Lambert v Paříž, když se po návratu ze Sibiře stal vychovatelem knížete Augusta Czartoryského (1874)

… jako důstojník ruské armády (asi 1857)

a konečně několik fotek z kláštera, kde je dnes pohřben….

pro další informace doporučujeme např. http://www.karmel.pl/


Zanechte komentář