Bl. Dionýsius a Redemptus, mučedníci

Dionýsius od Narození Páně, světským jménem Petr Berthelet, se narodil r. 1600 v Honfleur (Francie). Procestoval Španělsko, Anglii, Ameriku, byl kosmografem a lodivodem francouzských a portugalských králů. R. 1635 na radu svého duchovního otce vstoupil k bosým karmelitánům ve městě Goa (Indie), kde r. 1638 složil sliby a přijal svátost kněžského svěcení. Místokrál ho posléze vyslal k sultánovi na Sumatru, aby tam jako zkušený duchovní vůdce, ale i mořeplavec a zanelec malajštiny doprovázel družinu jeho vyslance.

Tomáš Rodriguez da Cunha se narodil r. 1598 v Portugalsku a vstoupil do téhož karmelitánského kláštera v indickém městě Goa, v témže roce složil své řeholní sliby a přijal jméno Redemptus od Kříže. Spolu s Dionýsiem po nesnadné cestě ve vyslancově průvodu dospěli do města Achén na Sumatře, kde byli zprvu laskavě přijati, posléze však uvězněni a týráni ještě více než zbytek vyslancovy družiny. Byli vyzýváni ke konverzi k islámu a protože odmítali, byli odsouzeni k smrti. První zemřel bratr Redemptus, Dionýsius si přátl nejprve být útěchou pro ostatní a zemřít jako poslední, což se také stalo. Jedinou ranou mu byla rozseknuta hlava. Svůj život tak definitivně odevzdali do Božích rukou 29. listopadu 1638, ve stejný den si na Karmelu každoročně připomínáme jejich památku.

Zanechte komentář