Naše úzkosti

Jaké by to bylo,
kdyby před Boží tvář dospělo jen ticho našich vnitřních úzkostí,
bez našeho hlasitého naříkání?
Je to vůbec možné, když právě nářek je hlasem našich úzkostí?
Proto se dále říká: „nechť před tebou není skryt můj nářek“.
Před tebou, Bože, skryt není,
avšak mnoho lidí ho neslyší.
Někdy se zdá, že pokorný služebník říká:
„Ať před tebou není skryt můj nářek“
a jindy se usmívá -
pohasla snad touha jeho nitra?
Dokud toužíme, naříkáme,
ne vždy náš hlas dolehne k uším druhého člověka,
nikdy však nezůstane nevyslechnut Bohem.

sv. Augustin

Zanechte komentář