Jak malé jsou věci

Rainer Maria Rilke

Jak malé jsou věci, které si vybíráme za protivníky.
Co proti nám bojuje, je tak veliké!
Kéž bychom se dokázali nechat přemoci,
jako je příroda přemáhána velkou bouří.
Neboť zvítězíme-li, je to malé vítězství,
a samo vítězství umenšuje.
Kdokoliv je přemožen andělem,
vždycky odchází hrdý a vzpřímený, plný síly,
a větší, protože ucítil svou sílu.
Takto rosteme:
tím, že jsme přemáháni stále většími silami.

Zanechte komentář