bl. Anna od sv. Bartoloměje

anasbartol byla jednou z prvních společnic sv. Terezie od Ježíše, stala se Terezinou věrnou průvodkyní, pomocnicí a ošetřovatelkou, v jejímž náručí světice v r. 1582 v Albě de Tormes zemřela.

Později se stala zakladatelkou a převorkou různých klášterů v Belgii a ve Francii. Anna zemřela 7. června 1626, ve svých 76 letech (konečně jedna dlouhověká karmelitka!), proto si také pravidelně 7. června na Karmelu připomínáme její památku.

Podle zpráv o jejím životě, které se dochovaly, vynikala velkou sesterskou láskou a také mimořádným darem kontemplace. Napsala knihu o svém životě, instrukce pro novicky, duchovní zpěvy, duchovní cvičení, řadu listů a další díla. Blahořečena byla v r. 1917.

Zanechte komentář