Abychom čelili utrpení v pokoji

Thomas Merton

Ve svém utrpení musíme být upřímní jako ve všem jiném. Musíme uznat svou slabost a bolest, ale  nemusíme je rozhlašovat. Je dobře si uvědomit, že asi nejsme schopni trpět ve velkém stylu, ale i tak musíme svou slabost přijímat s jistým hrdinstvím. ..

Musíme se vypořádat se skutečností, že je mnohem těžší vydržet dlouhou jednotvárnost lehčího utrpení než krátký nápor intenzivní bolesti. To, co je v obojím případě těžké, je naše chudoba a podívaná na to, jak se naše já pořád více zmenšuje na nic, jak ztrácí cenu v mínění našem a našich přátel.

Musíme být ochotni přijmout i hořkou pravdu, že se nakonec můžeme stát zátěží pro ty, kdo nás milují. Ale je nutné vypořádat se i s tímto. Plné přijetí své ubohosti a neužitečnosti je ctnost, která může udělat nás a druhé bohatými v Boží milosti. Dovolit, aby nás druzí udržovali při životě, když jsme sami toho naprosto neschopni, vyžaduje hrdinnou lásku a pokoru.

Kdy je utrpení neužitečné? Když nás jen obrací k sobě samým, když nás jen nechává litovat sebe, když mění lásku v nenávist, když všechno omezuje na strach.

z knihy trapistického mnicha T. Mertona, Žádný člověk není ostrov, Krystal, Praha 1995, vybrala sd

Zanechte komentář