Být šťastný

Edith Steinová

edith1925Být šťastný i v utrpení, stát nohama pevně na zemi, kráčet po zablácených a hrbolatých cestách tohoto světa a přitom spolu s Kristem sedět na trůnu po Otcově pravici; smát se a plakat s dětmi tohoto světa a zároveň bez přestání se sbory andělů zpívat chvály Bohu – to je křesťanský život, dokud nenastane ráno věčnosti.

Citátem z knihy Joanne Mosleyové Edita Steinová jako žena modlitby (Karmelitánské nakladatelství 2011) si připomínáme liturgický svátek této karmelitánské světice, který na Karmelu slavíme 9. srpna.

Zanechte komentář