Modlitba velkého postu

Svrchovaný Pane mého života,
neopouštěj mě v bouři ducha zapomnění,
lehkosti,
pýchy a řečnosti.
Dopřej naopak svému služebníku
ducha obezřetnosti,
pokory,
trpělivosti
a lásky.
Svrchovaný Pane,
ať vidím své viny
a neodsuzuji svého bratra.
Buď požehnaný
na věky věků.
Amen.

Efrem Syrský (4. stol. po Kr.)

Zanechte komentář