Večerní modlitba z Ghany

Přikryj mě nocí.
Rozprostři svou milost námi,
jak jsi to přislíbil.
Tvá zaslíbení jsou hojnější
než hvězdy na nebi.
Tvá milost je hlubší než noc.
Ochlazuje se.
Noc této země
přichází s dechem smrti,
Přichází noc, přijde i konec.
Přijdeš ty, na kterého čekáme
dnem i nocí.

 

in Cesty člověka k naději a smíření. Modlitby padesáti století. Praha, Fokus, s.d.

Zanechte komentář