bl. Terezie od sv. Augustina a sester, mučednic z Compiégne

Klášter, ve kterém tyto sestry žily, byl založen r. 1641 sestrami, které sem přišly z Amiens. Řádný život kláštera byl přerušen během Francouzské revoluce: sestry nejprve odmítly vzdát se řeholního hábitu a později se ve víru násilných událostí, které zmítaly Francií, rozhodly každodenně nabízet svůj život Bohu jako celopal. Na den svátku sv. Kříže v r. 1792 byly vyhnány z kláštera. Zůstaly žít v Compiégne, rozdělily se do čtyř skupin a tajně pokračovaly v nových podmínkách v životě modlitby a pokání. Dne 24. června 1794 byly odhaleny, zatčeny a uvězněny. Z Compiégne pak byly 13. července převezeny do Paříže, kde byly spolu s řadou dalších kněží a řeholních osob uvězněny v nechvalně známé Conciergerie. Sestry byly všem ostatním uvězněným velkou posilou a šířily kolem sebe ovzduší pokoje a velké a radostně důvěry v Boha. Revoluční tribunál všechny zatčené karmelitky z Compiégne odsoudil k trestu smrti, který byl vykonán 17. července 1794. Když sestry dospěly na popraviště, zazpívaly hymnus k Duchu sv. a obnovily své řeholní sliby, byly sťaty gilotinou. Jako poslední byla popravená matka převorka, Terezie od sv. Augustina, která byla svým duchovním dcerám po celou dobu zkoušek velkou oporou.

Na Karmelu si připomínáme jejich liturgickou památku 17. července.

 

3 komentářů k příspěvku “bl. Terezie od sv. Augustina a sester, mučednic z Compiégne”

  1. Zita říká:

    Minulý víkend, když Francie slavila dobytí Bastily, jsem nad tímhle rozměrem francouzské revoluce přemýšlela. Vždy mne trochu zaráží, kolik podobných případů z dob francouzské revoluce existuje – ale konkrétně tenhle jsem ještě neznala, tak díky za příspěvek :).

  2. Pan Contras říká:

    To kdybste nenaslouchaly halíkům, tak byste byly spíše překvapeny, kdyby tohle jakobínská lůza nedělala.

  3. Michal Kretschmer říká:

    Francouzkou revoluci připravila tzv. osvícenecká filosofie, pod jejímž vlivem je západní svět dodnes.

Zanechte komentář