Správný způsob jednání

Mistr Eckhart

Kdybychom byli dobří a dobrý byl i náš způsob bytí, naše skutky by jasně zářily. Jsi-li spravedlivý, jsou spravedlivé i tvé skutky. Svatost se nemá zakládat na skutcích, svatost se musí zakládat na bytí, neboť to nejsou skutky, co nás posvěcuje, ale jsme to my, kdo má posvěcovat skutky.“

z Duchovních naučení, cit. in J. Bradáč, A. Molinaro, Mistr Eckhart. Slovo věčnosti. Malvern 2011, 27.

 

Zanechte komentář