Uspořádat si život

Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kdo rozlišují povolání (zasvěcený život, manželství, kněžství). Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením (je vhodné mít předchozí zkušenost s vícedenními rekolekcemi).

Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (zda rozlišujete povolání, nebo máte jiné důvody). Exercicie se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně.

Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

Přihlášení a další informace: meditace@farnostsalvator.cz.

Zanechte komentář