Alžběta od Trojice: Choď v mé přítomnosti

Bůh řekl Abrahámovi: „Choď v mé přítomnosti a buď dokonalý“. Zde je tedy prostředek k doažení dokonalosti, kterou po nás žádá nebeský Otec! Svatý Pavel, ponořený do božských úradků, nám to odhaluje takto: „Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,4). Ve světle nauky tohoto světce smím kráčet bez toho, že bych sešla z nádherné cesty Boží přítomnosti, „sama s ním Samotným“ (sv. Terezie z Avily) a vedená „silou jeho ramene“ (Lk 1,51), „pod ochranou jeho křídel se nebudu bát noční hrůzy, ani šípu létajícího ve dne, ani moru, který se plíží ve tmě, ani nákazy, jež pustoší o polednách“ (srov. Žl 91,5-6).

Hle, Kristovo dílo, jež koná v každé duši dobré vůle, a jeho nesmírná láska, jeho „příliš velká láska“ (Ef 2,4) ho žene, aby dokončil ve mně své dílo. Touží stát se mým pokojem, aby mě nic nemohlo rozptýlit nebo způsobit, že bych opustila „nedobytnou pevnost svatého usebrání“ (svatý Jan od Kříže).

 

z textů bl. ALžběty od Trojice, které jsou součástí knihy
Conrada De Meestera: Nebe v mé duši. Exercicie s Alžbětou od Trojice.
Knihu právě vydalo Karmelitánské nakladatelství a velmi doporučujeme vaší pozornosti jak tenhle titul, tak světici, jejíž svátek si na Karmelu připomínáme 8. listopadu.

Zanechte komentář