Už nad vodami

Už nad vodami ranné vetry viali
A veľké hviezdy bledli, do vôd zapadali:
môj člnok ešte predsa prázdny bol…
Nik plachtou nepohol,
nik plachtou nepohol.
Ó, prečo, prečo?!
Až ráno, keď už slnko slávne na výšiny vzchodí
a sinavo sa lesknú veľké čierne vody,
ja k veslu sadnul som samotný, sám a sám.
S otázkou pozrel som k mlčiacim nebesám.

Solitudo

Ó, Bože úbohých a ponížených,
modlitbu moju milosrdne prijmi!
Ty veľký, pretože si Bohom malých,
u nôh, ó, uzri svojho najmenšieho,
jak bez nádeje předkládá ti,
jak beznádejne vykladá ti
nezmernú veľkosť úbohosti svojej.
Bez zásluh leží v prachu nízkej zeme,
hľa nepatrnost biedna medzi všetkým tvorstvom:
Holúbka nezložila na tvoj oltár,
olejom nemazala rany uhnětených,
a nikdy nezvonila slávne Resurrexit!
Ó, Bože úbohých a ponížených,
Kým príde veľké mlčanie,
kým príde veľké mlčanie –
modlitbu moju smutnú milosrdne prijmi!

Ivan Krasko

Zanechte komentář