Terezie z Lisieux: cesta duchovní dospělosti

st.-therese---kopieVřele doporučujeme postní rekolekce organizované našimi bratry v klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. Od pátku 26.2. (večer) do neděle 28.2.2016.

Duchovní obnovou provází O.David Peroutka, OCD.
Přihlášky a dotazy na adrese ocdslany@quick.cz


Otevíráte mi nové horizonty...“
(Z dopisu Abbé Belliera Terezii od Dítěte Ježíše)

Zanechte komentář