Co hledáme

„Někteří lidé se na Boha dívají jako na krávu a chtějí ho milovat právě tak, jako mají rádi krávy. Krávu totiž miluješ kvůli jejímu mléku a sýru, kvůli užitku, který z ní máš. A tak to dělají lidé, kteří Boha milují kvůli vnějšímu obohacení nebo vnitřní útěše – nemilují přímo Boha, ale milují svůj osobní prospěch. Ano, když zamíříš svou touhu kamsi mimo Boha, stane se ti to posléze překážkou v setkání s Nejvyšší Pravdou. … Věz, že když tím či oním způsobem hledáš něco svého, nikdy nenalezneš Boha, protože nehledáš jen jeho. Hledáš něco a hledáš to s Bohem: děláš si tak ovšem z Boha pouhou svíci, která slouží k tomu, abychom s ní něco hledali a když to cosi nalezneme, svíci odhodíme.“

Mistr Eckhart, dominikán (1260-1327)

Zanechte komentář