- Karmel Edith Steinové - http://www.cestanahoru.org/blog -

Jednodenní rekolekce s enneagramem

Jednodenní rekolekce nabízejí příležitost opět prohloubit své sebeuvědomění, při kterém využijeme enneagram společně se zácvikem do kontemplativní modlitby.

Doprovází Michal Petr a sestra Denisa Červenková. Konají se 2.10. 2020 na našem Karmelu v Jinonické, od 9.30 do 18h.

Přihlášky: zasílejte na email mikael.petr@gmail.com. Tento email je také kontaktní pro jakékoliv další otázky. Počet míst je omezen. V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby si něco ujasnit prosím kontaktujte: mikael.petr@gmail.com, 773 907 079.

Cena1.500,- Kč. Informace k platbě: Pro závazné potvrzení rezervace Vás žádáme o uhrazení celého kurzovného. Částku 1.500,- Kč zaplaťte prosím do 15. září 2020 na účet číslo 670100-2207469585/6210 (do předmětu uveďte: enneagram – Vaše příjmení). Storno podmínky: Jestliže svou účast zrušíte do 14 dnů před termínem konání, vrátíme Vám celou částku. Dáte-li vědět 7 dní předem, vrátíme 50% kurzovného. Na pozdější odhlášení se vrácení sumy nevztahuje.

Pakliže se změní váš záměr či možnost zúčastnit se, dejte nám prosím co nejrychleji vědět, abychom mohli místo nabídnout náhradníkům.

Určeno pouze pro účastníky některého z kurzů Mezi duší a Duchem I, II, III a XXL.