bl. Marie od Ježíše

vlastním jménem María López Rivas se narodila ve španělském Tartanedu 18. srpna 1560. V sedmnácti letech vstoupila na Karmel v Toledu, kde také až na pár měsíců strávených v jiném klášteře tereziánské reformy, který založila (v městě Cuerva), strávila celý svůj život. Zemřela v r. 1640. Víme o ní, že si jí velice považovala svatá Terezie a říkala jí „můj malý učeneček“. Dospěla k hlubokému poznání Krista kontemplací tajemství jeho života a díky hlubokému prožívání liturgie. Blahořečena byla r. 1976, její liturgickou památku na Karmelu slavíme 12. září.

„Mým srdcem je můj Ježíš. Nezakouším už ani nechci nic jiného, než aby se ve  mně vždy děla Boží vůle.“

Zanechte komentář