Karmel Edith Steinové » Exercicie

Exercicie

Typy pořádaných duchovních cvičení

Uspořádat si život. Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

Dny v klášteře. V předem domluvenou dobu je možné konat individuální exercicie či prostě stáhnout se do ústraní a využít klidného prostředí sám pro sebe. Předpokládá se alespoň minimální schopnost mlčení a ztišení, účast na společné hodině tiché meditace, nabízí se možnost individuálního doprovázení.

Kontemplativní víkend je praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu s některými prvky ze Sádhany (duch. cvičení podle indického jezuity A. de Mella), které mají napomoci k soustředění a dobré přípravě k modlitbě a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili podobných exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté znalosti uvedli do své modlitební praxe.

Víkend mezi duší a Duchem. Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Kurs připravujeme ve spolupráci s P. Františkem Hylmarem SJ a prof. Vladimírem Smékalem z brněnské Fakulty sociálních studií.

Filmové exercicie. Tyto exercicie podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií, jako materiál pro meditaci budou promítány filmy. Kurz není filmovým seminářem, o filmech se nediskutuje, nýbrž medituje. Součástí kurzu je mlčení a individuální doprovázení.

Další informace můžete získat od sestry Denisy Červenkové na adrese meditace(zavinac)gmail.com, tel. 257 21 24 26.

Konkrétní termíny najdete zde v rubrice Termíny a informace