Karmel Edith Steinové » Program

Pravidelný týdenní program

Po: 19.00h. mše sv. + agapé

Předsedá Libor Ovečka SDB, Jan Regner SJ, Jan Poříz/Jaroslav Suroviak OCD, nebo Prokop Brož. Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích.

Dialogy (u) karmelitek. Některé pondělky zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání.

Út: 19.15-20.15 tichá meditace

Pozor: probíhá v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít (kontemplativní modlitba, zazen apod.). Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu (viz níže).

St: 18h Mše sv. + tichá modlitba

Je možno se připojit už k nešporám, které jsou v 17.30h. Eucharistii předsedá Petr Glogar OCD, Jan Kofroň a další hosté.

St: 19.00 Večer duchovní četby: Oblak nevědění

Čteme a vedeme dialog nad knihou Oblak nevědění. Koná se 1x měsíčně.

 Aktuální program pro nejbližší období

najdete v rubrice Co nás čeká, v Zápisníku a také na facebooku.