Karmel Edith Steinové » Termíny a informace

Vaší pozornosti doporučujeme následující exercicie, na nichž se ve spolupráci s akademickou farností a kolínským klášterem jezuitů podílí i naše řeholní komunita.

Přihlašujte se emailem na adrese meditace@farnostsalvator.cza uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem.

Informace o aktuálně nabízených kurzech:

Kurz 168 Adventní rekolekce A (3 dny)

1.-4. 12. 2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Tento kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.770 Kč, osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.

Kurz 170 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)
15.-18.2.2016, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710,- Kč.

Kurz 134 Mezi duší a Duchem I. (2 dny)
29.-31.3.2016, úterý 18.00 až čtvrtek 15.00 (pozor, není to víkend)
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejména tzv. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.480 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.240 Kč.

Kurz 173 Karmelitánský víkend (2 dny)
6.-8.1.2017, pátek 18.00 až neděle 15.00
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF a karmelitky z Karmelu Edith Stein. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, osoby s nízkým příjmem 940,- Kč.

Kurz 175 Mezi duší a Duchem II. (3 dny)
19.-22.1.2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Duchem. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, osoby s nízkým příjmem 1.710 Kč.

Kurz 177 Ignaciánské exercicie (7 dní)
29.1.- 5.2.2016, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130,- Kč, osoby s nízkým příjmem 3.290,- Kč.

Kurz 180 Filmové exercicie (4 dny)
15.-19.2. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč.

Kurz 182 Postní kontemplativní mini-exercicie (3 dny)
2.-5.3. 2017, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00
Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz a sestra Irena Göbelová CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.970,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610,- Kč.

Kurz 184 Postní kontemplativní exercicie (4 dny)
15. – 9. 3. 2017, středa 18.00 až neděle 15.00
Kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Pro „již zaučené“ je to příležitost k obnovení a posílení modlitby. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech, zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sestra Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí 2360,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč.

 Další informace můžete získat na adrese meditace(zavináč)farnostsalvator.cz či na tel. 723 588 512 (sestra Denisa). Přihlašuje se jen e-mailem (tj. ne telefonicky nebo ústně) na adrese meditace(zavináč)farnostsalvator.cz, uvádějte číslo a název kurzu v „předmětu“. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je zhruba 25, doporučuje se tedy reagovat rychle. Na každý kurz je zapotřebí reagovat v samostatném mailu.