Karmel Edith Steinové » Termíny a informace

Vaší pozornosti doporučujeme následující exercicie, na nichž se ve spolupráci s akademickou farností a kolínským klášterem jezuitů podílí i naše řeholní komunita.

Přihlašujte se emailem na adrese meditace@farnostsalvator.cza uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem.

Informace o aktuálně nabízených kurzech:

Kurz 240 Kontemplativní exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
4.–8. 5. 2018, pátek 18.00 až úterý 15.00
Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, nemají s ní zatím zkušenost, či chtějí-li na této cestě dále pokračovat. Doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč.

Kurz 247 Mezi duší a Duchem XXL (4 dny)
Pernink (Krušné hory), 20.-24. 6. 2018, středa 18h až neděle 15h
Rekolekce věnované prohloubení sebepoznání, které je základem pro cestu k autentičtějšímu prožívání duchovního života. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Zmapujeme vnitřní překážky rozvoje, těžkosti na cestě ke zdravější spiritualitě, spouštěče automatických reakcí a jejich projevy. Budeme zkoumat stínové aspekty naší osobnosti, role, které hrajeme sami se sebou i s druhými lidmi. Budeme se společně učit dostat do kontaktu s vnitřními zdroji a kvalitami, které nás podporují a vedou. Nezbytnou součástí bude pobyt v přírodě, silencium, meditace a modlitba. Doprovází psychotereapeut Michal Petr a sestra Denisa Červenková, CSTF. Přihlášky směřujte na obvyklou exerciční adresu: meditace(zavináč)gmail.com

Podmínky účasti:
• absolvovat Víkend mezi duší a Duchem I.
• znát svůj ennea-typ
• být ochoten a schopen intenzivní práce

Kurz 248 Uspořádat si život: ignaciánské exercicie (7 dní)
1.–8. 7. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání vlastního života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu, a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází František Hylmar SJ a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290,- Kč.

Kurz 254 Kontemplativní exercicie (5 dní)
8.–12. 8. 2018, středa 18.00 až pondělí 15.00
Kurz slouží jako praktický úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitby srdce“ či „Ježíšovy modlitba“). Společné sezení několik hodin denně v půlhodinových krocích, těžiště tohoto druhu exercicií, individuální doprovázení, mlčení a meditativní bohoslužba jsou jakýmsi uvedením do kontemplativního životního postoje a jednoduché a hluboké modlitby. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 2.950,- Kč, osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč.

Kurz 255 Ignaciánské exercicie (7 dní)
19.–26.8. 2018, neděle 18.00 až neděle 15.00
Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení staví na rozjímavé modlitbě nad biblickými texty a na individuálním doprovázení. Rozjímání nad tajemstvími života Ježíše Krista spolu s dalšími meditacemi podle sv. Ignáce pomohou exercitantům rozeznávat Boží volání a naučí je překonávat překážky na cestě za tímto voláním a rozhodovat se v souladu s ním. V modlitbě a v rozhovorech lze při těchto exerciciích upravit nebo nově nastavit směřování svého života. Je velmi vhodné, aby ti, kdo se hlásí na tento kurz, již absolvovali některý z týdenních kurzů ignaciánských exercicií v Kolíně (odůvodněné výjimky jsou možné). Při přihlašování v mailu zmiňte, prosíme, vaši motivaci k účasti. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290,- Kč.

Kurz 261 Modlitba Boží přítomnosti (4 dny)
26. – 30.9. 2018, středa 18:00 až neděle 15:00
 Kontemplativní exercicie vhodné pro začátečníky i pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby. Zaměříme se na to, jak lépe propojit běžný denní život s kontemplací. Metoda se inspiruje spisy francouzského bosého karmelitána Vavřince od Vzkříšení (1614-1691). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Doprovázejí sestry karmelitky z Karmelu Edith Steinové. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2.360,- Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč.

Kurz 263 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)
9. – 14.10.2018 úterý 18:00 až neděle 15:00
Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v mlčení, s individuálním doprovázením. Cena ubytování s plnou penzí je 2.950,- Kč, pro osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800,- Kč.

Kurz 265 Kontemplativní exercicie (4 dny)
24. – 28.10.2018, středa 18:00 až neděle 15:00
Exercicie probíhají v mlčení a s individuálním doprovázením. Kurz je vhodný pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, učinili s ní alespoň základní zkušenost a chtějí na této cestě dále pokračovat. Doprovází jáhen Elva Frouz a sr. Irena Göbelová CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 1.770,- Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1.410,- Kč, příspěvek na kurzovné je 200,- Kč.

Kurz 266 Ignaciánská modlitba milující pozornosti (2 dny)
2. – 4.11.2018, pátek 18:00 až neděle 15:00
Krátká rekolekce v mlčení uvede účastníky do nejdůležitějšího ignaciánského duchovního cvičení, které bývá různě nazýváno, např. modlitba examen, zpytování vědomí, modlitba milující pozornosti, review, relecture, duchovní sebereflexe apod. Je to zásadní duchovní cvičení, základ každého seriózního úsilí o duchovní život a pokrok, rozlišování a rozhodování. Umožňuje nacházet v životě Boha a rozvíjet kontemplativní přístup ke skutečnosti. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a s. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 1.770,- Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1.410,- Kč.

Kurz 268 Filmové exercicie (4 dny)
14. – 18.11.2018, středa 18:00 až neděle 15:00
Filmová verze klasických ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají rádi filmy a chtějí jim porozumět hlouběji, nebo pro ty, kdo mají problém s texty jako podnětem pro meditaci. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí je 2.360,- Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč.

Kurz 271 Víkend mezi duší a Duchem I. (3dny)
6.12. – 9.12.2018, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejména enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí je 1.770,- Kč, pro osoby s nízkým příjmem 1.410,- Kč, příspěvek na kurzovné je 600,- Kč.

 

 Další informace můžete získat na adrese meditace(zavináč)farnostsalvator.cz či na tel. 723 588 512 (sestra Denisa). Přihlašuje se jen e-mailem (tj. ne telefonicky nebo ústně) na adrese meditace(zavináč)farnostsalvator.cz, uvádějte číslo a název kurzu v „předmětu“. Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je zhruba 25-30, doporučuje se tedy reagovat rychle. Na každý kurz je zapotřebí reagovat v samostatném mailu.