Karmel Edith Steinové » Pravidelný program

Pravidelný týdenní program

Po: 19.00h. mše sv. + agapé

V akademickém roce 2013(2014 předsedají Libor Ovečka SDB, Jan Regner, Pavel Pola OCD a Prokop Brož (KTF UK). Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích.

Dialogy (u) karmelitek. Některé pondělky jsou zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a k diskusi na předem dané téma.

Út: 20.15-21.15 tichá meditace

Pozor: probíhá v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít (kontemplativní modlitba, zazen apod.). Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu (viz níže).

St: 18h Mše sv. + nešpory

Od října do června slavíme v našem domě eucharistii také ve čtvrtek (celebrují otcové bosí karmelitáni Petr Glogar nebo Pavel Pola), Nenásleduje však agapé jako v pondělí, ale nešpory a půlhodinová tichá modlitba komunity sester. Jak k eucharistii, tak k následujícím modlitbám je možné se připojit.

St: 19h Následování Krista

Večery četby duchovních klasiků. Každý druhý pondělek v měsíci (kvůli případným výjimkám prosíme sledujte rubriku Zápisník, případně Spiritualita).

*   *   *

Společenství žen v duchu karmelitánské tradice

Srdečně zveme na pravidelná setkání žen – laiček, věnovaná kontemplaci, sdílení a četbě textů karmelitánské tradice.
Nejbližší termíny  setkání: 8.4.2017.

Další informace: Vanda Kuběnová, 773 290 181, vanda@centrum.cz, Martina Portyková, 602 191 905.

Překážky v rozlišování

Pro ty, které zvažují, zda nejsou povolané k zasvěcenému životu v řeholní komunitě, pořádáme pravidelná setkání.   Jde o možnost zkusit si pár dní v řeholní komunitě „naživo“, tj. se základními prvky, které taková zkušenost (v duchu karmelitánské spirituality) obvykle obnáší: společná modlitba, stolování, společná duchovní četba, rekreace atd. Při četbě budeme vybírat texty, které mají napomoci dialogu k jednotlivým otázkám ohledně rozlišování, někde bychom měli najít i čas pro případný osobní rozhovor. Pro organizační a další info si lze napsat na karmelitky(zavináč)gmail.com. Nejbližší setkání se bude konat v březnu 2017.

 

*   *   *

Následování Krista

Večery společné četby z děl klasiků velkých duchovních tradic. Momentálně se zabýváme spisem Následování Krista. Setkání má tuto strukturu:  půlhodinová tichá meditace, následuje kontinuální čtení textu s komentářem a diskuzí. Začínáme v 19h.
Texty a doprovodné materiály, které se k tomuto cyklu vztahují, zůstávají k dispozici v rubrice Spiritualita. Nejbližší večer četby: pondělí 13. února 2017.