Ten nejlepší dar pochází shůry

Dávejte pozor! Musíte vědět, že lidé, kteří se zcela odevzdali Bohu a s celou pílí hledají jen jeho vůli, že cokoli Bůh takovým lidem dá, to je to nejlepší. Tím si buď jist, jako že je Bůh živ, že to nutně musí být vůbec to nejlepší a že nemůže být žádný jiný způsob, který by byl lepší. A i kdyby se stalo, že něco jiného zdá se být lepší, přece to pro tebe není tak dobré: neboť Bůh chce právě tento způsob a žádný jiný a tak musí nutně být pro tebe ten nejlepší. Ať je to nemoc nebo nouze, hlad nebo žízeň nebo cokoliv, co Bůh na tebe dopustí nebo nedopustí, nebo co ti Bůh dá nebo nedá, to všecko je pro tebe to nejlepší, ať jde o zbožnost a vřelost, nebo že ti chybí, a vůbec cokoli máš nebo nemáš – jen se na to správně zařiď, abys měl ve všech věcech na mysli Boží čest, a cokoli ti pak on udělá, je to nejlepší.

/…/

Věz, že dokud hledáš něco svého, nemůžeš Boha nikdy nalézt, protože nehledáš jen a jen Boha. Hledáš něco s Bohem a děláš totéž, jako by sis z Boha udělal svíčku, abys s ní něco hledal; a když tu věc najdeš, zahodíš svíčku pryč. Totéž děláš ty: cokoli hledáš s Bohem, je to nic, ať je to cokoli, užitek, odměna, vřelost nebo cokoli: hledáš nic, a tak také najdeš nic. Všechna stvoření jsou holé nic. Co nemá podstatné bytí, je nic. Žádné stvoření nemá podstatné bytí, neboť jeho bytí úplně závisí na přítomnosti Bží. Kdyby se Bůh od nich jen na okamžik odvrátil, nezbylo by z nich nic. Jak jsem už říkal – a je to pravda – kdo by k Bohu přibral celý svět, neměl by o nic víc, než kdyby měl Boha samého. Všechna stvoření dohromady a bez Boha nemají víc bytí než komár bez Boha, právě tolik, ani méně, ani více.

A Bůh má takovou potřebu, aby ti dával, že se nemůže dočkat, až se ti dá sám jako první. Bůh je ve své lásce k nám tak pošetilý, jako kdyby zapomněl na celá nebesa a zemi a na všechnu svoji blaženost a celé své božství a jako kdyby měl jen mne samotného, aby mi dal všechno, co by mne těšilo. A dává mi to úplně a dává mi to dokonale a dává v tom nejčistším a dává to vždycky a dává to všem stvořením.

Abychom byli připraveni přijímat ty nejlepší dary, k tomu nám pomáhej Bůh, Otec světel. Amen.

Mistr Eckhart, kázání 40. na verš Jk 1,17 („Ten nejlepší dar a dokonalost pochází shůry od Otce světel“) + kázání 91. na verše Iz 49,13 a J 8,12

2 komentářů k příspěvku “Ten nejlepší dar pochází shůry”

  1. Dáša říká:

    To je skvělý!

  2. Kateřina Rozbrojová říká:

    Dík za uvedení textu Mistra Eckharta, který použiji ve své závěrečné práci tříletého kurzu pro katechety 🙂

    Kateřina Rozbrojová

Zanechte komentář