Karmel Edith Steinové » Další texty ke stažení

Několik dalších textů k porozumění karmelitánské mystice

Santiago Guerra – Mezináboženský dialog a karmelitánská mystika
– studie španělského karmelitánského teologa o místě karmelitánské mystiky v současném mezináboženském dialogu

Tomáš Halík – Mystika a duchovní diagnóza doby I.

Tomáš Halík – Mystika a duchovní diagnóza doby II. – studie T. Halíka o španělské karmelitánské mystice v recepci současné společnosti

Nicholas Madden – Filozofická témata v karmelitánské tradici – stať irského karmelitána o helenistických kořenech některých témat mystiky a jejich souvislostech s filozofickým myšlením

Ciro Garcia: Porozumění člověku u Jana od Kříže I., II. – Text španělského teologa představuje antropologii Jana od Kříže v dialogu se současným filozofickým a teologickým myšlením.