Karmel Edith Steinové » Sestry karmelitky

Kdo jsou karmelitky?

Sestry karmelitky sv. Terezie jsou kontemplativně-apoštolský řeholní institut, který svou spiritualitou patří do rodiny bosých karmelitánů. Byl založen ve Florencii (Itálie) r. 1874 bl. Terezií Marií od Kříže. Kromě Čech a Itálie dnes působí v Libanonu, Izraeli, Brazílii a Egyptě. Naše komunity nabízí společnosti a církvi spiritualitu tereziánského Karmelu, tak jak ji chápala a žila naše zakladatelka. Skrze modlitbu, dialog a svědectví vlastním životem chceme druhým napomáhat k osobnímu setkání s živým Bohem. Podstatným prvkem našeho charismatu je eucharistická adorace. Z ní a z kontemplativní modlitby vychází a čerpá veškerá naše apoštolská činnost. Působíme ve farnostech, ve školách, v exercičních domech apod., podle potřeb místní církve.

Naše činnost v Praze

Dobře fungující řeholní komunita je podle našeho přesvědčení nutným předpokladem každé další činnosti. Domníváme se, že jde o kvalitativní rozdíl, mohou-li být nabídnuty druhým osobám k užívání a setkávání prostory, kde vládně klima přirozených a srdečných lidských vztahů, než kdyby šlo o pouhé zprovoznění objektu. Právě tak je důležitá koordinace a spolupráce všech aktivit s účastníky projektu Koinonia, kteří se nemalým způsobem podílí na vytváření atmosféry tolerance, přátelskosti a otevřené mezilidské komunikace.

Náš dům v Praze je otevřen všem osobám, které chtějí poznat či prohloubit vlastní zkušenost křesťanského života, a to:

 • skrze neformální setkání
 • přednášky z oblasti psychologie, komunikace, etiky apod.
 • kulturní pořady (poetické večery, autorská čtení, komorní výstavy,…)
 • účast na projektu Koinonia
 • suterén domu umožňuje využití pro nejrůznější dílny, klubová setkání apod.
 • knihovna v podkroví se zaměřením na literaturu z oblasti psychologie, teologie, duchovních nauk, jazykovědy a hodnotnou beletrii

Mimo to řeholní komunita přirozeně poskytuje:

 • základní informace o křesťanství
 • účast na liturgii
 • kapli jako prostor pro ztišení a osobní tichou modlitbu
 • duchovní obnovy, exercicie
  • připravované sestrami
  • samostatných skupin (po domluvě)
 • duchovní doprovázení
 • možnost tematických setkání podle zájmu a možností komunity