Karmel Edith Steinové » Terezie Ježíšova: Cesta dokonalosti

Terezie od Ježíše (Avilská): Cesta dokonalosti

V akademickém roce 2010/2011 jsme se začetli do do knihy Terezie od Ježíše (Avilské), která je součástí řeholní formace každého karmelitána a karmelitky,  Cesty dokonalosti. Text jsme četli v novém dosud nepublikovaném českém překladu o. Vojtěcha Kohuta OCD.

Na tuto stránku jsme postupně vložili odkazy na komentáře usnadňující porozumění tereziánskému text (nikoliv nový překlad, který stále ještě prochází úpravami).  Text jsme dočetli v červenci 2011.

 

Úvod k Cestě dokonalosti

Poznámky CV 8-15

Komentář k četbě CV 8-11