Karmel Edith Steinové » Doporučená literatura

  • praktické úvody do modlitby:

Bernard Ugeux: Hledání vnitřního pramene. Paulínky 2007.
Anthony de Mello: Sádhana. Cesta 1996.
Anthony de Mello: Spojení s Bohem. Cesta 1999.
Peter Köster: Hledejte moji tvář. Karmelitánské nakladatelství 1993.
Romano Guardini: O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby. Karmelitánské nakladatelství 2006.

  • kontemplace:

Hugo M. Enomiya-Lassalle: Zenová meditace. Cesta 1995.
Terezie od Ježíše: Vnitřní hrad. – viz zde, rubrika Spiritualita
Terezie od Ježíše: Cesta dokonalosti. Karmelitánské nakladatelství 1991.
Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Karmelitánské nakladatelství 1999.
Jan od Kříže: Temná noc. Karmelitánské nakladatelství 1995.
Jan od Kříže: Duchovní píseň. Karmelitánské nakladatelství 2000.
Jan od Kříže: Živý plamen lásky. Karmelitánské nakladatelství 2001.
Jan od Kříže: Krátké spisy a korespondence. Karmelitánské nakladatelství 1998.
Oblak nevědění. Pragma 2000.
Richard Rohr: Všechno má své místo. Dar kontemplativní modlitby. Vyšehrad 2003.

  • úvod do ignaciánských exercicií:

Karl Rahner: Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce. Refugium 2001.
Gaston Fessard Dialektika ignaciánských exercicií. Refugium 2004.
Norbert Alcover: Impulzy k duchovnímu životu. Refugium 2007.

  • hledání povolání a rozlišování v duchovním životě:

Philippe Madre: Boží povolání. Paulínky 2006.
Joseph Maureder: Porozumět Božímu volání. Různé aspekty rozlišování životní cesty člověka. Karmelitánské nakladatelství 2007.
Joseph Maureder: Zralost není luxus. Karmelitánské nakladatelství 2008.
Marko Ivan Rupnik: O duchovním otcovství a rozlišování. Refugium 2001.

  • další doporučená literatura:

Anthony de Mello: Bdělost. Cesta 2004.
Anthony de Mello: Cesta k lásce. Cesta 1996.
Anselm Grün: Pracovat a žít. Napětí mezi profesním a osobním životem. Karmelitánské nakladatelství 2006.
Tomáš Halík: Noc zpovědníka. Lidové noviny 2005.
Tomáš Halík. Dotknout se ran. Lidové noviny 2008.
Richard Rohr: Radikální milost. Meditace na každý den. Vyšehrad 2005.
Thomas Merton: Hora sedmi stupňů. Cesta 2002.
Thomas Merton: Jonášovo znamení. Zvon 1995.
Thomas Merton: Rozjímání o samotě. Řím, Křesťanská akademie 1991.
Anselm Grün: Moc nad bezmocí. Rozvíjet vědomí vlastní hodnoty. Karmelitánské nakladatelství 2006.
André Louf: V milosti Boží. Rozhovor s trapistou. Karmelitánské nakladatelství 2004.
William A. Barry – William J. Connolly: Praxe duchovního doprovázení. Karmelitánské nakladatelství 2009.