Karmel Edith Steinové » Program

Pravidelný týdenní program

Po: 19.00h. mše sv. + agapé

Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích.

Dialogy (u) karmelitek. Některé pondělky jsou zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a neformální setkání.

Út: 19.10-20.10 tichá meditace

Pozor: probíhá v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít (kontemplativní modlitba, zazen apod.). Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu (viz níže).

St: 19.00 Večer duchovní četby: Hrad v nitru

Čteme a vedeme dialog nad knihou Hrad v nitru. Koná se 1x měsíčně.

 Aktuální program pro nejbližší období

najdete v rubrice Co nás čeká, v Zápisníku a také na facebooku.