Karmel Edith Steinové » Teologie všedního dne

Texty obsažené v této rubrice nám mají napomoci lépe prožívat náš vztah s Bohem v celku našeho života, tj. i mimo tak specifická období jako jsou exercicie a rekolekce.