Karmel Edith Steinové » Historie našeho řádu

Historie našeho řádu

Sestry karmelitky sv. Terezie jsou řeholní institut založený ve Florencii (Itálie) r. 1874 blahoslavenou Terezií Marií od Kříže. Kromě Čech a Itálie působí v Libanonu, Izraeli, Brazílii a Egyptě. Naše komunity nabízí společnosti a církvi spiritualitu tereziánského Karmelu, tak jak ji chápala a žila naše zakladatelka. Skrze modlitbu, dialog a svědectví vlastním životem chceme druhým napomáhat k osobnímu setkání s živým Bohem. Podstatným prvkem našeho charismatu je eucharistická adorace. Z ní a z kontemplativní modlitby vychází a čerpá veškerá naše apoštolská činnost. Působíme ve farnostech, ve školách, v exercičních domech apod., podle potřeb místní církve.

campi-klaster.jpgPodrobněji viz Dějiny Karmelu a Životopis Terezie Marie od Kříže.

Sestry nosí charakteristický tmavě hnědý hábit Karmelu se škapulířem, bílým pláštěm a černým (u juniorek bílým) závojem.