Karmel Edith Steinové » Termíny a informace

Vaší pozornosti doporučujeme následující exercicie, na nichž se ve spolupráci s akademickou farností a kolínským klášterem jezuitů podílí i naše řeholní komunita.

Aktuální nabídku naleznete na www.kolinskyklaster.org/program