Karmel Edith Steinové » Karmelské nebe

K nejvýraznějším postavám Karmelu (již uvedeným v náležité rubrice) budeme postupně připojovat další stručné portréty známých karmelitánských světců a světic. Uvedené datum odpovídá památce nebo svátku dotyčné osoby v našem řádovém liturgickém kalendáři.

8.1. sv. Petra Tomáše
9.1. sv. Ondřej Corsini
11.1. ct. Marie Elekta Ježíšova
27.1. sv. Jindřich de Osso y Cervello
17.4. bl. Battista Spagnoli
18.4. bl. Marie od Vtělení
23.4. bl. Terezie Marie od Kříže, naše zakladatelka
5.5. sv. Angela Sicilského
16. 5. sv. Šimon Stock
22.5. sv. Jáchyma z Vedruny
25. 5. sv. Marie Magdalena de´Pazzi
7.6. bl. Anna od sv. Bartoloměje
12.6. bl. Alfonse Mazurka a druhů
14.6. bl. Marie Candidy od Eucharistie
14.6. sv. Elisea, proroka
9.7. bl. Jany Scopelli
13.7. sv. Terezie Andská
16.7. slavnost bl. Panny Marie z hory Karmel
17.7. bl. Terezie od sv. Augustina a družek
20.7. sv. Eliáše, proroka
24.7. bl. mučednic z Guadalajary
27.7. bl. Tita Brandsmy
28.7. bl. Jana Soretha
7.8. sv. ALberta z Trapani
9.8. sv. Terezie Benedikty od Kříže (Edith Steinové)
16. bl. Marie Sagrario
25.8.   bl. Marjam od Ukřižovaného Ježíše (Marjam Baouardy)
1. 9.    sv. Terezie Markéta Redi (Terezie Markéta od Srdce Ježíšova)
12.9.  bl. Marie od Ježíše (María López Rivas)
17.9. sv. Albert Jeruzalémský, zákonodárce našeho řádu
1.10.   sv. Terezie z Lisieux (Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře)
15.10. sv. Terezie Avilská (Terezie od Ježíše) – viz též rubrika Karmelské prameny
5.11. bl. Františky z Amboise
6.11. bl. Josefy Naval Girbés
7.11. bl. Františka Palau
8.11.   bl. Alžběta od Trojice
14.11. svátek všech svatých našeho řádu
15.11. vzpomínka na všechny zemřelé našeho řádu
19.11. sv. Rafael Kalinowski
29.11. bl. Dionýsius a Redemptus
5.12.   bl. Bartoloměj Fanti
11.12. sv. Marie Maravillas od Ježíše
14.12. sv. Jana od Kříže
16.12. bl. Marie od Andělů