Karmel Edith Steinové » Exercicie

Exercicie

 

Typy pořádaných duchovních cvičení

Uspořádat si život. Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na rozlišování vlastního místa ve světě. Předpokladem je znalost základních principů exercicií (tj. nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen, při přihlašování je nutno zmínit motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF.

Dny v klášteře. V předem domluvenou dobu je možné konat individuální exercicie či prostě stáhnout se do ústraní a využít klidného prostředí sám pro sebe. Předpokládá se alespoň minimální schopnost mlčení a ztišení, účast na společné hodině tiché meditace, nabízí se možnost individuálního doprovázení.

Kontemplativní víkend je praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu s některými prvky ze Sádhany (duch. cvičení podle indického jezuity A. de Mella), které mají napomoci k soustředění a dobré přípravě k modlitbě a meditaci. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kteří se dosud neúčastnili podobných exercicií či nemají zkušenost s meditací v tichu, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a místo, kde by dříve nabyté znalosti uvedli do své modlitební praxe.

Víkend mezi duší a Duchem. Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. K sepoznání budou použity nové psychodiagnostické metody (např. enneagram) a v interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz bude položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Kurs připravujeme ve spolupráci s P. Františkem Hylmarem SJ a prof. Vladimírem Smékalem z brněnské Fakulty sociálních studií.

Filmové exercicie. Tyto exercicie podávají „princip a fundament“ velkých ignaciánských exercicií, jako materiál pro meditaci budou promítány filmy. Kurz není filmovým seminářem, o filmech se nediskutuje, nýbrž medituje. Součástí kurzu je mlčení a individuální doprovázení.

Další informace můžete získat od sestry Denisy Červenkové na adrese meditace(zavinac)gmail.com, tel. 257 21 24 26.

Konkrétní termíny najdete zde v rubrice Termíny a informace

 

2. 10. 2020, 09:30 – 18:00

Místo konání
Karmel Edith Steinové

Jednodenní rekolekce nabízejí příležitost opět prohloubit své sebeuvědomění, při kterém využijeme enneagram společně se zácvikem do kontemplativní modlitby.

  • Budeme se učit neuhýbat stinným stránkám našich životů a podpořit se z nitra.
  • Zaměříme se na způsoby zaměření pozornosti a jejich vliv na náš mozek, prožívání a chování.
  • Oprášíme povědomí našeho enneatypu a jak se necháváme ovlivňovat starými nefunkčními vzorci. Opřeme se přitom o koncept 3 pilířů neurózy.
  • Budeme také společně zkoumat, co nám brání vytrvat na cestě modlitby a sebepoznávání.
  • Bude i prostor pro Vaše otázky a sdílení zkušeností, jak se (ne)daří vystoupit z automatických vzorců fungování.

Doprovází Michal Petr a sestra Denisa Červenková.

Přihlášky: zasílejte na email mikael.petr@gmail.comTento email je také kontaktní pro jakékoliv další otázky. Počet míst je omezen.

V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby si něco ujasnit mě prosím kontaktujte (mikael.petr@gmail.com, 773 907 079).

Cena1.500,- Kč

Informace k platbě: Pro závazné potvrzení rezervace Vás žádáme o uhrazení celého kurzovného. Částku 1.500,- Kč zaplaťte prosím do 15. září 2020 na účet číslo 670100-2207469585/6210 (do předmětu uveďte: enneagram – Vaše příjmení).

Pakliže se změní váš záměr či možnost zúčastnit se, dejte nám prosím co nejrychleji vědět, abychom mohli místo nabídnout náhradníkům.

Storno podmínky: Jestliže svou účast zrušíte do 14 dnů před termínem konání, vrátíme Vám celou částku. Dáte-li vědět 7 dní předem, vrátíme 50% kurzovného. Na pozdější odhlášení se vrácení sumy nevztahuje.

Určeno pouze pro účastníky některého z kurzů Mezi duší a Duchem I, II, III a XXL.