Karmel Edith Steinové » Dějiny Karmelu

Dějiny Karmelu

Text, na který odkazujeme, obsahuje poznámky k dějinám karmelitánského řádu v Čechách, zejména v době baroka. Jde o neupravenou kapitolu z diplomové práce Denisy Červenkové věnované recepci karmelitánské mystiky v barokních Čechách, a protože práce byla obhájena na FFUK v r. 1995, některé, zejm. bibliografické údaje, už mohou být zastaralé. Přehledné dějiny tereziánského karmelitánského řádu v Čechách však, zdá se, dosud neexistují, proto alespoň několik základních údajů.

Text má tyto podkapitoly:

  • Karmel
  • Eremitská spiritualita
  • Tereziánská reforma řádu – bosí karmelitáni
  • Karmelitáni v Čechách
  • Karmelitky
  • Dějiny pražského tereziánského Karmelu (1624-1784)
  • Pražské Jezulátko
  • Karmelitánské slavnosti v Čechách
  • Postava sv. Terezie od Ježíše v českém baroku

Stáhněte si text tady.