Karmel Edith Steinové » Pravidelný program

Pravidelný týdenní program

Po: 19.00h. mše sv. + agapé

Po mši je možné jednak zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích.

Dialogy (u) karmelitek. Některé pondělky jsou zpestřeny návštěvou zajímavých osobností, které s námi zůstávají po mši na drobné pohoštění a k diskusi na předem dané téma.

Út: 19.10-20.10 tichá meditace

Pozor: probíhá v kryptě kostela Nejsv. Salvátora u Karlova mostu. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít (kontemplativní modlitba, zazen apod.). Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na obvyklou exerciční adresu (viz níže).

St: 19h Hrad v nitru

Večery četby duchovních klasiků. Jednou za měsíc, datum příštího čtení naleznete na hlavní stránce.

*   *   *

Společenství žen v duchu karmelitánské tradice

Srdečně zveme na pravidelná setkání žen – laiček, věnovaná kontemplaci, sdílení a četbě textů karmelitánské tradice.
Další info o příštím setkání na hlavní stránce.

Překážky v rozlišování

Roční běh setkávání pro mladé ženy od 20 do 35let s tématem rozlišování životní cesty. Zaměřujeme se na pravidla rozlišování a různé druhy překážek na této cestě, křesťanské chápání povolání, svobody i lidské křehkosti, problémy s rozhodováním apod. Nabízíme prostor pro dialog, modlitbu i individuální doprovázení. Cyklus je koncipován jako teoreticko-praktický s důrazem na hledání a rozlišování Božího působení ve vlastním životě. Důležitou součástí bude téma modlitby a jejích možností, včetně praktického vyzkoušení si různých druhů modlitby a meditace. Předpokládá alespoň jedno individuální setkání předem. Bližší informace a přihlášky na karmelitky@gmail.com

 

*   *   *