Karmel Edith Steinové » Postavy Karmelu

Terezie od JežíšeTerezie od Ježíše

(1515-1582)
Vstoupila do kláštera karmelitek v Avile, její duchovní život byl po dlouhá léta doprovázen duchovními boji a zráním. Hluboká duchovní zkušenost z ní učinila učitelku vnitřní modlitby a reformátorku karmelského řádu. Životopis Terezie od Ježíše

Jan od KřížeJan od Kříže

(1542-1591)
Terezie od Ježíše v něm získala spoluzakladatele bosých karmelitánů, vyhledávaného zpovědníka a duchovního vůdce, autora vrcholných mystických spisů o modlitbě a duchovní cestě jako jsou Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň, Živý plamen lásky. Ze spisů Jana od Kříže

Terezie od Dítěte JežíšeTerezie od Dítěte Ježíše

(1873-1897)
Známá také jako Terezie z Lisieux, kde ve svých 15 letech vstoupila na Karmel. Vynikala pokorou, evangelní prostotou a především důvěrou v Boha.

Alžběta od Trojice

(1880-1906)Alžběta od Trojice
Vstoupila r. 1901 k bosým karmelitkám v Dijonu, kde přes mnohé vnitřní útrapy a nemoci prožívala tajemství vztahu Boha a člověka jako „chvála slávy“ Trojice přítomné v její duši. V tajemství Božího přebývání v člověku nalezla své „nebe na zemi“, svou milost a poslání v církvi. Představuje jeden z vrcholů moderní spirituality, která znovuobjevuje Boží Slovo a umisťuje život pokřtěného do tajemství účasti na životě Trojjediného Boha. Ze spisů Alžběty od Trojice

Terezie Benedikta od Kříže (Edith Steinová)Terezie Benedikta od Kříže (Edith Steinová)

(1891-1942)
Filozofka, žačka a spolupracovnice E. Husserla, autorka významných prací z oblasti fenomenologické filosofie, psychologie a pedagogiky. Ve své vědecké činnosti pokračovala i po vstupu do řádu bosých karmelitek, její práci přerušila až deportace do koncentračního tábora v Osvětimi. Je spolupatronkou Evropy. Více se dozvíte na jejích stránkách.

Terezie Marie od KřížeTerezie Marie od Kříže

(1846-1910)
Zakladatelka sester karmelitek svaté Terezie z Florencie, kontemplativně-apoštolské větve karmelského řádu. Ticho a kontemplaci typické pro karmelskou spiritualitu se snažila doplnit o činný život, vyvážit aktivitu i rozjímavou modlitbu. Životopis Terezie Marie od Kříže