Karmel Edith Steinové » Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel

Hora dokonalosti (česky)

Poznámky ke knize Výstup na horu Karmel

Pro potřeby účastníků setkání věnovaných četbě a interpretaci textů duchovních klasiků vznikly následující materiály, které nabízíme k dispozici i dalším zájemcům o četbu spisů španělského mystika Jana od Kříže. 

 

Prameny k životu a dílu sv. Jana od Kříže: Literatura ke studiu

Poznámky k životu a dílu Jana od Kříže

Poznámky k prologu

Poznámky k první až sedmé kapitole první knihy Výstupu

Poznámky k osmé až patnácté kapitole první knihy

Poznámky k druhé knize výstupu 1-3

Poznámky k druhé knize Výstupu 3-6

Poznámky k druhé knize Výstupu 7-11

Poznámky k druhé knize Výstupu 12-15

Poznámky k druhé knize Výstupu 16-22

Poznámky k druhé knize Výstupu 23-32

Poznámky ke třetí knize Výstupu 1-6

Poznámky ke třetí knize Výstupu 7-14

Poznámky ke třetí knize Výstupu 15-20

Poznámky ke třetí knize výstupu kpt. 21-32

(Pokud byste potřebovali texty citovat ve vaší práci, autorkou komentářů ke spisu Výstup na horu Karmel je sestra Denisa Červenková)