Karmel Edith Steinové » Francois Varillon

varillon
Francois Varillon (1905-1978) – francouzský kněz a spisovatel. Narodil se v Lyonu r. 1905, v r. 1927 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova: „Myšlenka stát se knězem se u mě objevila poměrně náhle, při duchovních cvičeních na závěr mých studií, a to s takovou zřejmostí, že jsem nemohl
jinak. Zdálo se mi, že pro křesťana je to záležitost, která je plně v souladu s logikou života z víry.“ Od počátku projevoval zájem o literární tvorbu, už před válkou začal publikovat literární kritiky, v nichž pokračoval až do konce svého života. Byl znalcem díla Paula Claudela, věnoval se také výkladu díla Fénelonova.
Během Druhé světové války i po ní se hluboce zajímal o duchovní formaci křesťanských laiků v různých (nejen intelektuálních) prostředích. Jim také adresoval své dílo Prvky křesťanské nauky (1966). Kladl velký důraz na pěstování autentického vnitřního života. V r. 1974 obdržel za své celoživotní dílo Velkou cenu francouzské literatury.

Z jeho tvorby:

  Žít jako křesťan. Poslední portrét oce Varillona. (1992)
  Slovo je mým královstvím (1986)
  Radost z víry, radost ze života (1980)
  Krása světa a utrpení člověka, rozhovor s Charlesem Ehlingerem (1980)
  Utrpení Boha (1975)
  Boží pokora (1974)
  Fénelon a čistá láska
  Základy křesťanské nauky (I,II,)
  Claudel (1967)
  Paul Claudel (1968)
  Nárys katolické víry (1968)
  Debata o víře (1972)

o něm:

  Paul Meunier, François Varillon, une spiritualité de la vie chrétienne, Centurion, 1990.

viz též: informace o F. Varillonovi na webu – OP, SJ

Na našich stránkách naleznete několik úryvků z Varillonovy knihy Boží pokora:
Boží pokora
Všemohoucnost
Vševědoucnost
Kenosis aneb sebe-vzdání
Vzkříšení
Odpuštění pokorného Boha
Láska je chudoba