Karmel Edith Steinové » O nás

Karmel Edith Steinové

Jinonická 22, Praha 5-Košíře

V košířském zátiší mezi Plzeňskou ulicí a Jinonicemi žije řeholní společenství sester karmelitek sv. Terezie spolu se skupinou studentek pražských vysokých škol.

  • sestry karmelitky sv. Terezie žijí kontemplativní charisma Karmelu a podle něj rozvíjí vlastní povolání ve službě člověku v současné společnosti.
  • řeholní společenství žije kontemplativně-apoštolským způsobem, který je otevřen těm, kteří s námi chtějí sdílet některé jeho dimenze, podle možností a vlastního životního zaměření.
  • naše pojetí činnosti vychází z křesťanského pohledu na svět na místo člověka v něm: boží zájem o člověka nás motivuje k zájmu a péči o život ostatních lidí
  • usilujeme o rovnováhu mezi individuálním rozvojem a mezi zdravě žitou dimenzí lidských vztahů
  • vztah k Bohu je podle nás zdrojem a základem všech ostatních vztahů