Karmel Edith Steinové » Spiritualita

Spiritualita

Viz jednotlivé podrubriky:

Dějiny Karmelu

Karmelské nebe (stručné portréty karmelitánských světců a světic)

Mystika (několik dalších textů ke karmelitánské mystice)

Karmelské prameny:
Terezie od Ježíše (Avilská): Vnitřní hrad
Terezie od Ježíše (Avilská): Kniha života
Terezie od Ježíše (Avilská): Cesta dokonalosti

Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel

Postavy Karmelu (medailony nejdůležitějších postav naší tradice)