Karmel Edith Steinové » Karl Rahner

“Když se ti tvůj všední den zdá chudý, neobviňuj jej, obviňuj sebe, že nejsi dost silný, abys přivolal jeho bohatství.”

R.M. Rilke

Tímto citátem známý německý teolog uvádí první kapitolu drobné knížky Alltägliche Dinge (Všední věci), která, pokud je nám známo, je v češtině zatím dostupná jen v nedatovaném, prakticky samizdatovém vydání (vydal přípravný výbor DKO jako přílohu svého informačního oběžníku, pro vnitřní potřebu). Překlad V.B. byl redací našich stránek dále upraven.

Karl Rahner SJ (1904 Freiburg i. Br. – 1984 Innsbruck). V r. 1922 vstoupil do jezuitského řádu, studoval filozofii a teologii ve Feldkircuh, Pullachu, Valkenburgu, Freiburgu a Innsbrucku. V r. 1939 začal vyučovat ve Vídni, v posledních letech války působil v pastoraci v Dolním Bavorsku, po válce vyučoval dogmatiku na řádové škole v Pullachu, od r. 1948 na univerzitě v Innsbrucku. Od r. 1963 se účastnil prací na Druhém vatikánském koncilu, odr r. 1964 převzal po R. Guardinim katedru na Ludwig-Maximilians-Universität – ze zdejších přednášek úvodu do křesťanství se později stane základ pro jeho Grundkurs des Glaubens (česky jako Základy křesťanské víry). V l. 1967-71 působil v Münsteru, od r. 1981 až do své smrti žil v Innsbrucku, kde je také v kryptě jezuitského kostela pohřben.

Pro bližší seznámení s dílem K. Rahnera si dovolíme odkázat např. na Karl Rahner Society. Na našich stránkách naleznete některé kapitoly z výše zmíněné knihy Všední věci: