Karmel Edith Steinové » Jan od Kříže: Temná noc

Od října 2013 do léta 2015 jsme se věnovali četbě a interpretaci spisu Temná noc. Ponecháváme zde opět k dispozici poznámky a komentáře k jednotlivým kapitolám.

Úvod
Prolog
Poznámky 1N1-4
Poznámky 1N5-6
Poznámky 1N7-8
Poznámky 1N9
Poznámky 1N10-14
Poznámky 2N 1-5

Pokud byste chtěli texty použít pro jiné účely než osobní četbu, uveďte prosím zdroj, nebo kontaktujte náš Karmel.