Karmel Edith Steinové » Program na Karmelu v Luké

Karmel a společensko-vzdělávací centrum v Luké

p1030319aV posledních letech připravujeme nový Karmel. Vzniká v Luké, což je na Litovelsku, asi třicet kilometrů od Olomouce směrem na Mohelnici a Hradec Králové (viz mapa). Vzniká díky velké houževnatosti, odvaze a obětavosti místního společenství. Se zdravým nadšením nám sestrám také nezištně pomáhá řada přátel pražského Karmelu, kteří s námi pravidelně dojíždí do Luké od ranných dob rekonstrukce zdejší fary a její přestavby na společensko-vzdělávací centrum pro obec a její okolí a vedle toho tu bude také sídlo řeholní komunity sester karmelitek. V současnosti se zaměřujeme na program pro děti, jakákoliv pomoc s organizací je velmi vítaná.

Přestože v Luké  ještě trvale nesídlíme, snažíme se být v kontaktu s místním společenstvím.  Budeme tedy na těchto stránkách vyvěšovat i program aktivit a setkání, která se konají v Luké a na která jste co nejsrdečněji zváni.

*   *   *